top of page

מזרקת 'נבל דוד' בירושלים

גישה ותהליכי עבודה

שלבי עבודה

David01.jpg
מזרקת
כיכר דוד המלך

שלבי עבודה

06.jpg

שלב:

רעיון, קונספט ועיצוב תלת ממדי

Illustrate 1.JPG

שלב:

תכנון הנדסאי תלת ממדי "עד הבורג"

unnamed.jpg

שלב:

ייצור תבניות ואלמנטים פיסוליים מבטון אדריכלי

IMG_3336_edited.jpg

שלב:

עבודות מיקום, מדידות ותחילת בניית שלד פלדה

IMG_3556.jpg

שלב:

בניית שלד פלדה ותפסנות מעץ חזקה לפני יציקת בטון

IMG_4568.jpg

שלב:

יציקת צלחת מזרקה או בריכה למים

IMG_5012.jpg

שלב:

בניית מערכות מים וצנרת להופעת מים

IMG_5040.jpg

שלב:

בניית שלד נרוסטה להרכבת אלמנטים פיסוליים

IMG_5230_edited.jpg

שלב:

עבודות ריצוף והתקנת אלמנטים פיסוליים מבטון אדריכלי

IMG_5212_edited.jpg

שלב:

התקנת פסל מרכזי מאלמנטים פיסוליים מבטון אדריכלי

IMG_5234_edited.jpg

שלב:

התקנת מערכות הופעת המים לפסל (הפסנטר לכיוון זרימה ועוצמה)

IMG_5234_edited.jpg

שלב:

התקנת מערכות הופעת המים לפסל (הפסנטר לכיוון זרימה ועוצמה)

IMG_5234_edited.jpg

שלב:

התקנת מערכות הופעת המים לפסל (הפסנטר לכיוון זרימה ועוצמה)

IMG_5457_edited.jpg

שלב:

עבודות גמר אלמנטים פיסוליים

IMG_5751.jpg

שלב:

התקנת מערכת חשמל לתאורת הופעת המים

IMG_5811_edited.jpg

שלב:

טסטים והפעלה

AMI_4572_edited.png

שלב:

פתיחה וטקס

AMI_4500-2_edited.png

אמנות, עיצוב, תכנון, ייצור, ביצוע, תחזוקה

משפחת 'סטודיו מזור'

bottom of page